Działalność Klubu

Działalność klubu „Gazety Polskiej” w Opolu

1) Założenie klubu dn. 14.11.2008r. Lokal OSPN Opole, ul. Luboszycka 2A/1

2) Udział w konferencji organizowanej przez Porozumienie Organizacji Niepodległościowych (PON) w dniach 5 – 6 grudnia 2008r. w Głuchołazach.  Temat konferencji: „Odkłamać zmowę okrągłego stołu”.

3) Spotkanie opłatkowe w dniu 18.12.2008r. Lokal OSPN Opole, ul. Luboszycka 2A/1

4) Spotkanie z ks. Tadeuszem Isakowiczem – Zaleskim w dniu 06.02.2009r. Sala katechetyczna przy Katedrze Opolskiej.

5) Spotkanie z ministrem Romualdem Szeremietiewem w dniu 05.03.2009r. Uniwersytet Opolski, ul. Strzelców Bytomskich 1.

6) Udział w uroczystościach organizowanych przez Urząd Miasta Opole związanych z otwarciem wystawy poświęconej Żołnierzom Niepodległościowego Podziemia w dn. 16.04.2009r. Wystawę otworzył śp. min. Aleksander Szczygło.

7) Spotkanie z prof. Ryszardem Legutko w dn. 21.04.2009r. Uniwersytet Opolski, ul. Strzelców Bytomskich 1.

8.) Udział w IV Zjeździe Klubów Gazety Polskiej w Kościerzynie w dn. 8 – 10.05.2009r.

9) Udział w spotkaniu z prof. Cameronem w dn. 11.05.2009. Klub Akademicki Uniwersytetu Opolskiego. ul. Oleska.

10) Spotkanie z Pawłem Zyzakiem w dniu 20.05.2009r. Sala „Elkomu” przy ul. Piotrkowskiej w Opolu.

11) Spotkanie ze Sławomirem Cenckiewiczem w dniu 10.06.2009r. Sala „Elkomu” przy ul. Piotrkowskiej w Opolu.

12) Pierwsze spotkanie członków klubu Gazety Polskiej w Opolu w nowym miejscu. Biuro Posła Sławomira Kłosowskiego, ul. Krakowska 9 w Opolu.

13) Spotkanie z red. Anitą Gargas („Linia specjalna”) w dniu 22.07.2009r. Sala „Elkomu” przy ul. Piotrkowskiej w Opolu.

14) Spotkanie z red. Stanisławem Michalkiewiczem w dniu 15.10.2009r. Sala „Elkomu” przy ul. Piotrkowskiej w Opolu.

15) Obchody rocznicy 17 września w roku 2009 i 2010.  Pomnik Żołnierzy Wyklętych, Plac Wolności w Opolu.

16) Spotkanie z premierem Jarosławem Kaczyńskim w Gliwicach w dniu 24.11.2009r. Na spotkanie to zaprosili nas przedstawiciele klubu GP w Gliwicach.

17) I rocznica powstania Klubu GP w Opolu – restauracja Ali Baba, ul. Oleska w Opolu. Gośćmi tego spotkania byli przedstawiciele Klubu GP w Gliwicach.

18) Spotkanie opłatkowe w dniu 16.12.2009r. Biuro Posła Sławomira Kłosowskiego ul. Krakowska 9 w Opolu.

19) Udział w gali „Człowiek Roku Gazety Polskiej” (Mariusz Kamiński) w dniu 27.01.2010.Warszawa, klub „Palladium”.

20) Uroczyste 80-te urodziny pana Eugeniusza Szmaka. Biuro Posła Sławomira Kłosowskiego ul. Krakowska 9 w Opolu.

21) Udział w zamkniętym spotkaniu z premierem Jarosławem Kaczyńskim w dniu 08.02.2010r. Sala katechetyczna przy Katedrze Opolskiej.

22) Spotkanie z dr. Antonim Dudkiem w dniu 08.02.2010r. Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 48

23) Udział w spotkaniu z prof. Ryszardem Legutko w dniu 17.02.2010r. Uniwersytet Opolski, Plac Kopernika.

24) Udział w spotkaniu z prof. Janem Żarynem w dniu 10.03.2010r. na zaproszenie klubu Gazety Polskiej w Gliwicach.

25) Spotkanie z Grzegorzem Braunem  i projekcja filmu „Towarzysz generał” w dniu 25.03.2010r. II LO w Opolu, Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 48 (godz. 18:00).

26) Spotkanie z red. Tomaszem Sakiewiczem w dniu 07.04.2010r. Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 48.

27) Udział w uroczystościach Katyń 1940 – 2010 w dniu 13.04.2010r. (napis ze zniczy). Rynek w Opolu.

28) Udział w uroczystościach pogrzebowych Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich Krakowie w dniu 18.04.2010r.

29) Udział w wycieczce na Ukrainę w dniach 30.04. – 04.05.2010r. Wycieczkę organizował Klub Gazety Polskiej w Gliwicach.

30) Udział w V Zjeździe Klubów Gazety Polskiej w Łodzi w dniach 28 – 30.05.2010r.

31) Udział w wiecu poparcia dla Jarosława Kaczyńskiego w dniu 10.06.2010r. w Opolu

32) Spotkanie z dr. Stanisławem A. Bogaczewiczem z IPN Wrocław w dn. 10.06.2010r. nt. „Prześladowania Kościoła na Śląsku Opolskim” po II wojnie światowej”. Zaproszenie wystosował Klub Grota – Roweckiego w Opolu.

33) Spotkanie z posłem Girzyńskim („Solidarni 2010”) w dniu 17.06.2010r.

34) Utworzenie Komitetu Poparcia dla Jarosława Kaczyńskiego w Opolu w dniu 21.06.2010r. Klub GP w Opolu został członkiem tego Komitetu.

35) PiS-obus w Opolu. 01.07.2010r.

36) Wyjazd do Warszawy. „Obrona Krzyża” w dniu 03.08.2010r.

37) Uroczystości w 4 miesięcznicę Katastrofy Smoleńskiej w dniu 10.08.2010r. Pomnik Żołnierzy Wyklętych, Plac Wolności w Opolu.

38) Udział w spotkaniu ze Sławomirem Cenckiewiczem w dniu 02.09.2010r. Spotkanie organizowało Opolskie Stowarzyszenie Pamięci Narodowej w Opolu (OSPN).

39) Uroczystości w 6 miesięcznicę Katastrofy Smoleńskiej w dniu 10.10.2010r. Pomnik Żołnierzy Wyklętych, Plac Wolności w Opolu.     Msza św. w Katedrze Opolskiej.

40) Wiec „Stop nienawiści” w dniu 19.10.2010r. w związku z morderstwem pracownika biura posła Wojciechowskiego w Łodzi.         Zapalenie zniczy przed wejściem do biura posła Kłosowskiego w Opolu.

41) Spotkanie z prof. Janem Żarynem w dniu 20.10.2010r. Uniwersytet Opolski w Opolu, ul. Oleska 48.

42) Udział w Konwencji Wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w Opolu w dniu 23.10.2010r.

43) Uroczystości w 7 miesięcznicę Katastrofy Smoleńskiej w dniu 10.11.2010r. Pomnik Żołnierzy Wyklętych, Plac Wolności w Opolu.    Apel Poległych.

44) Spotkanie z senator Dorotą Arciszewską – Mielewczyk w dniu 18.11.2010r. Uniwersytet Opolski w Opolu, ul. Oleska 48.

45) Comiesięczne akcje „Czytamy obciachowe gazety” organizowane na Placu Wolności, w „Karolince” i ostatnio w „Solarisie” (12.02.2011r.)

46) Udział w spotkaniu z prokuratorem, b. szefem ABW Bogdanem Święczkowskim w dniu 08.12.2010r. na zaproszenie klubu Gazety Polskiej w Gliwicach.

47) Udział w Konferencji w Jachrance w dniu 10.12.2011r. Temat konferencji: „Lech Kaczyński – pamięć i zobowiązanie”.

48) Udział w uroczystościach dot. kolejnej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce 13.12.2010r. przy symbolicznym grobie ks. Popiełuszki obok Katedry Opolskiej.

49) Spotkanie opłatkowe w dniu 15.12.2010r. Biuro Posła Sławomira Kłosowskiego ul. Krakowska 9 w Opolu.

50) Wyjazd do Gdańska na uroczystości odsłonięcia tablicy na murze Stoczni Gdańskiej poświęconej braciom Kowalczykom w dniu 18.12.2010r.

51) Udział w spotkaniu opłatkowym w dniu 05.01.2011r. na plebanii Kościoła Garnizonowego w Gliwicach. 3 dni po tej uroczystości ks. prałat ppłk. został przeniesiony do rezerwy i odesłany na inną parafię w Polsce jako rezydent.  Zaproszenie na to spotkanie opłatkowe wystosował klub Gazety Polskiej w Gliwicach.

52) Spotkanie z Mariuszem Pilisem i pokaz filmu „List z Polski” w dniu 19.01.2011r.  Aula III LO w Opolu – spotkanie z młodzieżą.    Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 48.

53) Spotkanie z prok. Bogdanem Święczkowskim na Uniwersytecie Opolskim, ul. Oleska 48 w dniu 16.02.2011r.

54) Spotkanie z red. Rafałem Ziemkiewiczem na Uniwersytecie Opolskim w dniu 23.03.2011r.  Spotkanie z młodzieżą III LO w dniu 24.03.2011r. zostało odwołane przez dyrekcję szkoły w dniu 11.02.2011r.w związku z oczerniającą kampanią upolitycznienia szkoły rozpętaną przez gw po projekcji w tej szkole filmu Mariusza Pilisa „List z Polski” !.

55) Udział w spotkaniu z Tomaszem Kaczmarkiem na zaproszenie Klubu GP we Wrocławiu w dniu 20.05.2011r.

56) Udział członków Klubu GP w Opolu w VI Zjeździe Klubów GP w Piotrkowie Trybunalskim w dniach 27.05. – 29.05.2011r.

57) Pikieta pod konsulatem niemieckim w Opolu w dniu 18.06.2011r.

58) Akcja „LOTOS” na  Placu Wolności w Opolu w dniu 15.07.2011r

59) Wyjazd na „Inaugurację Kampanii Wyborczej Prawa i Sprawiedliwości”
w Warszawie, w dniu 20 sierpnia 2011r.

60) Spotkanie z min. Antonim Macierewiczem w dniu 09.09.2011r.

61) Uroczystości ku czci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w dniu 10 września 2011r. z udziałem zaproszonych gości: Ryszarda Kapuścińskiego i Stefana Melaka. Szef Klubów GP przekazał oficjalnie poparcie dla Patryka Jakiego i życzył mu zwycięstwa w wyborach z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Zatrzymanie przez policję Patryka Jakiego jako organizatora zgromadzenia publicznego bez wymaganego zezwolenia.

62) Spotkanie członków Klubu GP w Opolu z prof. Jerzym Żyżyńskim w dniu 20.09.2011. (sala katechetyczna przy opolskiej katedrze)

63) Udział wielu członków Klubu GP w Opolu w kampanii wyborczej na rzecz Prawa i Sprawiedliwości ze szczególnym uwzględnieniem Patryka Jakiego jako osoby popieranej przez Klub jak i samą Gazetę Polską.

64) Udział członków Klubu GP w spotkaniu ze Zbigniewem Ziobro w dniu 24.09.2011. (sala katechetyczna przy opolskiej katedrze)

65) Udział wielu członków Klubu GP w Opolu w wyborach parlamentarnych w dniu 09.10.2011r. w charakterze członków komisji wyborczych jak i mężów zaufania ze strony Prawa i Sprawiedliwości.

66) Spotkanie z ks. Janem Kurdybelskim w sali katechetycznej przy katedrze opolskiej w dniu 09.11.2011r.

67) Udział w obchodach Dnia Niepodległości – Wieczór Niepodległościowy w Sali katechetycznej przy opolskiej katedrze w dniu 11.11.2011.r

68) Powyborcze spotkania z nowo wybranymi posłami organizowane przez nasz Klub GP:
–  z posłem Patrykiem Jakim w dniu 14.11.2011.
–  z posłem Sławomirem Kłosowskim w dniu 07.12.2011.
–  z posłem Jerzym Żyżyńskim w dniu 28.11.2011.

69) Spotkanie Przewodniczących Śląskich Klubów GP w Pszczynie w dniu 19.11.2011.

70)  Udział w uroczystościach 30 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. 13.12.2011. Opole.

71) Spotkanie opłatkowe członków Klubu GP w Opolu w dniu 21.12.2011.

72) Spotkanie z ks. Tadeuszem Isakowiczem – Zaleskim na Uniwersytecie Opolskim w dniu 16.01.2012.r . Temat: „Nie zapomnij o Kresach”.

73) Udział w akcji „Stop ACTA” w Opolu w dniu 26.01.2012r.

74) Udział w pikiecie „Uwolnić Adama Słomkę” przed Sądem Okręgowym w dniu 25.01.2012r.

75) Spotkanie z Pawłem Zyzakiem na Uniwersytecie Opolskim w dniu 20.02.2012.. Promocja jego książki „Gorszy niż faszysta”.

76) Udział w uroczystościach ku czci Żołnierzy Niepodległościowego Podziemia w dniu 01.03.2012r.

77) Udział w marszu „W obronie Wolnych Mediów i TV Trwam” w Krakowie w dniu 04.03.2012r. Do Krakowa przyjechała 22 osobowa grupa członków i sympatyków Klubu GP Opole.

78) Spotkanie z red. nacz. „Michaela” panem  Januszem Lewickim w dniu 29.02.2012r.

79) „Wielki wyjazd na Węgry” w dniu 15.03.2012 (dzień odzyskania niepodległości na Węgrzech). Do Budapesztu zorganizowaliśmy wyjazd autokarem (54 osoby).

80) Udział w „Marszu w obronie wolnych mediów i TV Trwam” we Wrocławiu w dniu 31.03.2012r.

81) Udział w „Marszu w obronie wolnych mediów i TV Trwam” w Katowicach w dniu 14.04.2012r.

82) Udział w „Marszu w obronie wolnych mediów i TV Trwam” w Opolu w dniu 15.04.2012.

83) Spotkanie z min. Jackiem Sasinem na Uniwersytecie Opolskim w dniu 15.05.2012.

84) Udział członków opolskiego Klubu GP w VII Zjeździe Klubów GP w Sielpii w dniach 25 – 27.05.2012r.

85) Pomoc w organizacji i udział w marszach w obronie wolnych mediów i TV Trwam: Katowice, Kraków, Mysłowice, Kędzierzyn-Koźle, Tarnowskie Góry, Opole, Wrocław, Warszawa

86) Spotkanie z red. Joanną Lichocką i Anitą Czerwińską połączone z projekcją filmu „przebudzenie – 07.07.2012r. w Opolu

87) Udział w obchodach 68-rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Opolu

88) Współorganizacja i udział w obchodach 73-rocznicy napaści sowietów na Polskę 17.09.1939r.

89) Wyjazd na marsz „Obudź się Polsko” 29.09.2012r. do Warszawy.

90) Udział w obchodach 28-rocznicy śmierci ks. Jerzego Popiełuszki (19.10.2012r.)

91) Organizacja spotkania z byłym żołnierzem II Korpusu Gen. Władysława Andersa p. Mieczysławem Wacławskim (17.10.2012r.)

92) Spotkanie z red. naczelnym Gazety Polskiej p. Tomaszem Sakiewiczem – Opole, dn. 07.11.2012r.

93) Spotkanie z prof. Ryszardem Terleckim – Opole, dn.10.11.2012r.

94) Spotkanie z Marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim – Opole, dn. 17.11.2012r.

95) Spotkanie z posłem PiS Tomaszem Kaczmarkiem – Opole, dn. 24.11.2012r.

96) Współorganizacja i udział w spotkaniu Premiera Jarosława Kaczyńskiego z mieszkańcami Opola w dniu 08.12.2012r.

97) Wyjazd do Warszawy na obchody 31-rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

98) „Opłatek” dla członków i sympatyków Klubu Gazety Polskiej w Opolu (zaproszony gość – poseł PiS, Sławomir Kłosowski). Opole, dn. 19.12.2012r.

99) Współorganizacja obchodów 150-rocznicy Powstania Styczniowego. Opole, dnia 22.01.2013.

100) Spotkanie z red. Rafałem Dzięciołowskim i projekcja filmu „Anatomia upadku”. Opole, dnia 14.02.2013r.

1 Komentarz do Działalność Klubu

  1. Szanowni Klubowicze Klubu Gazety Polskiej w Opolu,
    Zbliża się 5-ta rocznica istnienia naszego Klubu.Z tej okazji pragniemy złożyć Wam wszystkim serdeczne gratulacje i życzenia dalszej owocnej działalności dla dobra Polski.Dołączamy osobiste życzenia zdrowia,rodzinnego szczęścia i wszelakiej pomyślności dla wszystkich Państwa…

    z szacunkiem i uznaniem,
    Wanda i Marian Gęśliccy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*